>Dag 09

Dag 09 – Min tro

Jag tror på ödet.
Det är lite flummigt med att allt skulle vara förutbestämt, men jag tror ändå att de flesta saker händer av någon anledning.
Jag tror på ödet därför att jag vet vad jag vill. Jag är inte velig och jag har lätt för att känna vad som är rätt och vad som är fel. Jag tror att det beror på att ödet har bestämt hur jag ska välja.

Jag tror på kärleken.
Kärleken finns. Den stora, största kärleken finns där ute någonstans. Och en dag kommer jag inse att, denna man vill jag dela resten av mitt liv med. Jag kanske inte känner det första gången jag ser honom, men jag kommer känna det. Kärleken kommer växa sig stor. Jag har mycket kärlek inom mig och jag kommer alltid ha det. Jag vill ge kärlek till min familj, mina vänner och mina barn och barnbarn. Jag tror att kärleken varar längst.

Jag tror på ärlighet.
Jag är själv väldigt ärlig och vill gärna att människor jag möter är ärliga mot mig.
En lögn leder till fler lögner. Tystnad löser inga problem.

Jag tror på det goda och det fina. Jag tror att man kan leva lycklig i alla sina dagar.